Sausintuvai

Kodėl suspaustas oras turėtų būti sausinamas?

Atmosferiniame ore, kurį įsiurbia kompresorius visuomet yra įvairių priemaišų – tai įvairios kietosios dalelės ir žinoma vanduo. Pats kompresorius taip pat yra “teršėjas”, kuris suspaustame ore palieka alyvos ir dilimo metu atsirandančių dalelių. Kompresoriaus suslėgtas karštas oras, kuriame yra drėgmės, dulkių, alyvos garų ir net gi šiek tiek agresyvių dujų toliau keliaudamas vamzdynuose vėsta, todėl jame kondensuojasi vanduo. Susidaro agresyvus kondensatas. Šis mišinys intensyviai skatina orą vartotojančių įrengimų mazgų koroziją.

Norint išvengti šio neigiamo reiškinio, suspaustas oras turi būti aušinamas, filtruojamas ir sausinamas. Kondensatas turi būti efektyviai drenuojamas, surenkamas ir išseparuojamas (atskiriama alyva ir vanduo). Šiuos darbus atlieka:

-aušintuvai
-cikloniniai kondensato atskyrikliai
-suspausto oro filtrai
-freoniniai sausintuvai
-adsorbciniai sausintuvai
-membraniniai sausintuvai
-elektroniniai kondensato išleidikliai
-alyvos-vandens separatoriai
Kokia naudą gausite naudodami šiuos įrenginius?

-ilgesnis orą vartojančių įrengimų tarnavimo laikas
-nepertraukiamas technologinis procesas
-gamtos apsauga
-bus užtikrinama suspausto oro kokybė pagal ISO 8573.1 standartą*
-patikimas orą vartojančių įrengimų darbas
-įrengimų remonto kaštų sumažinimas
-suspausto oro vamzdynas (jei metalinis) nekoroduoja
-mažesni kondensato utilizavimo kaštai
-švari ir saugi, kondensatu neužteršta kompresorinė

Rodyti kaip: